top of page

KRAV PÅ HYRESGÄSTEN

Boendet vänder sig till personer som är inskrivna vid en studiemedelsberättigad eftergymnasial utbildning. Studentbostaden upplåts med hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt, vilken är kopplad till hyresgästens fortsatta studier.

IMG_8974.HEIC

STUDIEKRAV

Hyresgästen skall läsa minst 15 högskolepoäng eller 40 YH-poäng per termin. Det åligger hyresgästen att inkomma med intyg som styrker dessa studieresultat samt att terminsvis lämna in intyg om fortsatta studier i fall hyresvärden så erfordrar. Om hyresgästen inte tagit tillräckligt med studiepoäng så kommer hyresvärden att kunna säga upp hyresavtalet.

BEGRÄNSAD BOENDETID

Hyresgästen kan som längst bo i bostaden i fem år, men kan söka om dispens i ytterligare två år för studier på avancerad nivå eller fyra år för studier på forskarnivå

HYRESKONTRAKT

Skrivs med en löpande hyrestid med tre hela månaders uppsägningstid från månadsskiftet. Det innebär att om hyresgästen säger upp sitt kontrakt t.ex. den 11 januari, så gäller det till och med den 30 april i och med att uppsägningen då gäller från 31 januari (februari, mars och april). Tänk därför på att komma in med din uppsägning till oss senast den sista vardagen i månaden.

FRITERMIN

En fritermin innebär att hyresgästen befrias från studiekravet under en termin. Hyresgästen ansöker om fritermin innan terminen börjar och efter avslutat fritermin ska avsikten vara att åter studera enligt gällande krav för att få bo i studentbostaden. En fritermin kan bara beviljas en gång.

HYRA

Betalas i förskott och ska vara betald den sista vardagen i varje månad. HYRIS Studentbostäder har inga hyresfria månader, Värme, vatten, elförbrukning samt tillgång till bredband och basutbud på TV ingår i hyran.

RÖKFRITT

Det råder totalt rökförbud i hela fastigheten, såväl i studentlägenheterna och i alla gemensamma utrymmen. För att vara tydlig, det gäller i trapphus, tvättstugor, loftgångar, förråd, terrasser, balkonger samt utanför entrén och på parkeringen. Många får allergiska och astmatiska besvär av tobaksrök.

HEMFÖRSÄKRING

Det är ett krav att teckna hemförsäkring, dels för dina egna tillhörigheter men även att det ingår en ansvarsdel som träder i kraft om du orsakar skada i lägenheten.

DEPOSITION

Alla hyresgäster ska erlägga en deposition på 7.000 SEK som säkerhet för hyresbetalningar samt täckande av eventuella skador som kan uppkomma i lägenheten under hyrestiden.

HUSDJUR

Tyvärr är det inte tillåtet då nästa hyresgäst kan vara allergisk, vi vill att studentboendet skall kunna vara tillgängligt även för allergiker.

HAR DU FLER

FUNDERINGAR?

bottom of page